بازی های کامپـــــــــــیوتــــری

کدهای تقلب بازیهای کامپیوتری ...

کد تقلب و ترینر بازی Sims 2

 

 

کلید های shift + ctrl + C  رو همزمان در بازی فشار بدید و در کنسول باز شده رمز های زیر رو وارد کنید.

 

نتیجه

کد

خارج شدن از چیت کنسول

exit

 

دارایی را 1000 واحد افزایش میدهد

Kashing

دارایی را 10000 واحد افزایش میدهد

Rosebud

دارایی را 50000 واحد افزایش میدهد

Motherlode

کاهش گرافیک بازی برای زیاد شدن سرعت بازی

Vsync on/off

Lest you know if any patchs are install

Autopatch on/off

نمایش تمام کدها

Help -all

Turns aging on and off

Aging on/off

Turns off facial bounding limitations

Faceblendlimits

تمام همسایه ها را پاک می کند

Deleteallcharacters

Toggles between tow terrain types

Terrain type

 

 

ترینر های این بازی :                           

The Sims 2 +1 trainer

 

The Sims 2 +9 trainer

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط کاهــــــــــــــــــو !  |